NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 120 Kč
naše cena 120 Kč

CENÍK
CENÍK PREPARACÍ RYB:

Ceny za preparaci nebo zhotovení repliky na zakázku je třeba konzultovat a sjednat dohodou, jelikož různé druhy a velikosti se náročností na výrobu nebo zhotovení mohou výrazně odlišovat.

K předběžně stanovené ceně za preparaci je třeba také připočítat případné vícepráce, jejichž nutnost je patrná až po úplném rozmražení a překontrolování ryby. Tyto práce si však s Vámi předem odsouhlasím. Těmito vícepracemi je myšleno např. dotmelení špatně seřízlé hlavy tak, aby ji bylo možno umístit na rovnou podložku, šití a tmelení prořízlé břišní části, lepení roztřepených ploutví a podobná poškození.

Vždy je potřeba konkrétní konzultace, nejedná-li se již o hotové repliky nabízené za stanovenou cenu v sekci reprodukce hotové na prodej a preparáty hotové na prodej.

CENA PODLOŽKY nebo KOŘENE:

Cena speciálních či ručně vyřezávaných podložek po domluvě (dle nabídky). Lze také dodat vlastní.

Upozornění:

Objednávkou zakázkového provedení preparace ryby nebo zhotovení repliky stvrzuje zákazník svolení, že s formou vytvořenou pro preparaci nebo repliku jeho úlovku, bude moci být dále nakládáno pro potřeby výroby dalších replik ryb a jejich částí pro opravy preparátů, zhotovení školních, muzejních nebo soukromých sbírek a podobně. V případě nesouhlasu s tímto dalším využitím forem toto prosím uvádějte písemě v objednávce. V takovém případě je potřeba znovu projednat cenu za preparaci nebo reprodukci, jelikož už nelze výrobu formy dále rozpustit v budoucím využití a musí být připočtena k ceníkové ceně v plné výši. Preparací zhotovenou bez předešlého sejmutí formy z ryby před vyjmutím svaloviny, nelze zaručit přirozený, hladký a proporčně vyrovnaný tvar preparátu, jelikož se musí plnit "od oka" a tímto nejčastěji dojde ke zhotovení hrbolatého nebo nepřirozeně vyhlížejícího preparátu. Jelikož se mi jedná vždy o nejvýše možnou kvalitu preparace, technologický postup bez sejmutí formy u ryb nad 40cm neprovádím.