NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 120 Kč
naše cena 120 Kč

CO S ÚLOVKEM před preparací
Co s úlovkem, který zamýšlíte dodat k preparaci?

Výsledný vzhled budoucího preparátu velkým dílem můžete ovlivnit sami buďto kladně, nebo záporně již způsobem zdolávání, přechovávání, usmrcení či převozem ryby. Zde je tedy několik pokynů, co s případným úlovkem před dodáním do mých rukou.

Zdolávání ryby.
Ke zdolávání nejen ryb, které zamýšlíme dodat k preparaci, bychom měli používat podběráky s jemnou síťovinou s velmi malými oky, do které se nemohou vtlačit a následně roztřepit paprsky ploutví, jejichž následná oprava a maskování je časově i materiálově náročnější a výsledný dojem z takto opravovaných ploutví již není stoprocentní. Na takto poraněných ploutvích se také vytvářejí krevní podlitiny, které mají též vliv na barevnost ploutví. Stejným způsobem vzniká poranění a roztřepení ploutví při uchovávání ryby živé ve vezírku s nevhodnou síťovinou s velkými oky. Skutečný příklad je vidět na fotografii dvou candátů, kde horní byl od ulovení do odjezdu od vody cca 5hodin ve zmiňovaném vezírku. Je zde vidět roztřepení, potrhání ploutví s následným prokrvením. Ryba dole již byla zdolána kamarádem za mé přítomnosti a tudíž se již tomuto nevhodnému vezírku vyhla. Je to již patrné na jejím vzhledu.
Vyproštění háčku.
Rybu pokládáme před vyproštěním háčku na břeh nejlépe na vyháčkovací matraci, nebo alespoň jemnou vlhkou podložku (osobně bych se přikláněl k zahrnutí takovéto pomůcky do povinného vybavení každého rybáře lovícího ze břehu), a manipulujeme s ní co nejšetrněji. Zabráníme tak možným odřeninám a vypadáním šupin. Tato poškození se již jen těžko dají samotnou preparací zaretušovat a velmi nepříznivě se podílejí na výsledném vzhledu trofeje. Při vyndávání háčku kleštěmi, nebo peánem (je-li to nezbytně nutné ještě před usmrcením ryby), dáváme pozor také u ryb s výraznými zuby (štika, candát,…), abychom tyto nepolámali. Právě zuby dělají často trofej Trofejí!

Uchování ryby živé ještě u vody.
Živou rybu můžeme ponechat dále pouze v takzvaném EKO vezírku, což je vezírek s velmi jemnými očky neumožňujícími protlačení a roztřepení ploutví jako u běžného vezírku či již zmiňovaného podběráku s velkými oky (viz. zdolávání ryby).

Preparace rybí hlavy - správný řez.
Optimální místo řezu je vyznačeno na obrázcích níže. Řez je zapotřebí vést dostatečně daleko od skřelových oblouků. Jednak pro využití maximálního počtu ploutví (např. u ryb s břišními ploutvemi posazenými hodně vepředu, nebo výraznou přední hřbetní ploutví - candát, treska a pod.) a jednak proto, že po vyschnutí preparátu je zapotřebí kvůli zarovnání na podložku odříznout část trupu šikmým řezem.

Uchování trofeje a zaslání k preparaci.
Celou rybu (zásadně nekuchanou), nebo hlavu po jejím oddělení od trupu ryby je nutno zabalit do dvou až tří vrstev polyethylenových sáčků, utěsnit proti vysychání a hluboce zamrazit. Pokud není možno dodat rybu ihned k preparaci, vydrží čekat zamražená bez větší újmy po mnoho měsíců. Takto zamraženou trofej je možno zabalit do několika vrstev novinového papíru, uložit do krabice, obložit zmačkaným papírem či jiným termoizolačním materiálem a zaslat některou ze spedičních společností. Před zasláním trofeje je dobré domluvit se telefonicky, nebo emailem kvůli včasnému vyzvednutí. Odeslání zásilky doporučuji směřovat k začátku pracovního týdne, aby balík nerozmrzal na poště přes víkend.