NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 5 500 Kč
do košíku:
naše cena 120 Kč
do košíku:
naše cena 120 Kč
do košíku:

ANKETA

Používáte k dobarvení ryb AIRBRUSH?

Ano Ano 37% Ještě ne ale uvažuji o tom Ještě ne ale uvažuji o tom 23% Nepoužívám, dobarvuji postaru Nepoužívám, dobarvuji postaru 22% Nedobarvuji ničím Nedobarvuji ničím 19%

Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Daniel Hroch, provozovatel obchodu Fishland.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

Objednávkou zakázkového provedení preparace ryby nebo zhotovení repliky stvrzuje zákazník svolení, že s formou vytvořenou pro preparaci nebo repliku jeho úlovku, bude moci být dále nakládáno pro potřeby výroby dalších replik ryb a jejich částí pro opravy preparátů, zhotovení školních, muzejních nebo soukromých sbírek a podobně. V případě nesouhlasu s tímto dalším využitím forem toto prosím uvádějte písemě v objednávce. V takovém případě je potřeba znovu projednat cenu za preparaci nebo reprodukci, jelikož už nelze výrobu formy dále rozpustit v budoucím využití a musí být připočtena k ceníkové ceně v plné výši. Preparací zhotovenou bez předešlého sejmutí formy z ryby před vyjmutím svaloviny, nelze zaručit přirozený, hladký a proporčně vyrovnaný tvar preparátu, jelikož se musí plnit "od oka" a tímto nejčastěji dojde ke zhotovení hrbolatého nebo nepřirozeně vyhlížejícího preparátu. Jelikož se nám jedná vždy o nejvýše možnou kvalitu preparace, technologický postup bez sejmutí formy u ryb nad 40cm neprovádíme.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu dan.hroch@seznam.cz.

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. Objednané zboží Vám zašleme přepravní službou Česká pošta, PPL. Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné. 

Podmínky přepravy společností Česká pošta, PPL:

 • platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení
 • při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání
 • prostřednictvím České pošty zasíláme pouze zboží do celkové hmotnosti 15 kg

Postup při přebírání zásilky:

 • zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou
 • případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat
 • pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte

5. DODACÍ LHŮTA

ZBOŽÍ A UMĚLÉ RYBÍ OČI

Dodací lhůta je od 1 do 2 pracovních dnů pro oba způsoby doručení u zboží skladem, umělé oči jsou zhotovovány na zakázku a dodací lhůta se pohybuje mezi 2 až 14 dny u standartních druhů a velikostí. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

ZHOTOVENÍ PREPARACE A RYBÍCH REPLIK

Dodací lhůta u preparací a zhotovení replik bude upřesněna emailem nebo telefonicky dle časové vytíženosti a technologické náročnosti individuálně při objednávce a v průběhu zakázky.

6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční list výrobce, pokud je výrobcem dodáván, zasíláme potvrzený. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad za předpokladu, že obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

7. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží
 • zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
 • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem dan.hroch@seznam.cz, či písemně
2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
Fishland.cz, Daniel Hroch, Žerotínov 6, 78901 Zábřeh.

3. zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem dan.hroch@seznam.cz. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem.Zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Zábřeh pod č.j. 2010/798/ŽÚ-MUZB.